Online rusmiddelbehandling

Få professionel hjælp i dag – Ring på 60 80 61 21

Professionel Alkoholbehandling

Få professionel hjælp i dag – Ring på 60 80 61 21

Hjælp til Pårørende

Få professionel hjælp i dag – Ring på 60 80 61 21

  • INDIVIDUEL BEHANDLING
  • ANONYMT OG 100% DISKRETION
  • PROFESSIONELT BEHANDLERTEAM
  • KONKRETE REDSKABER OG METODER

Alkoholbehandling

Kokainmisbrug

Hashmisbrug

Sexafhængighed

Pårørende

Online behandling

Martin: At starte i behandling

Se videoen med Martin, der fortæller om, hvordan hans tiltagende alkoholmisbrug og stress pressede ham til erkendelse af, han har brug for hjælp. Hjulpet godt opvej af hans kone.

Ring anonymt og gratis på tlf. (+45) 60 80 61 21 og få den første rådgivning. Det er helt uforpligtende.

Professionel Alkoholbehandling

Drikker du lidt for meget?

Eller er du pårørende til én, der drikker for meget?

Du kan sagtens have problemer med alkohol, selvom du ikke har udviklet afhængighed. Hos os får du konkrete redskaber til at justere dit alkoholforbrug og komme videre med dit liv.

De fleste, der søger rådgivning og behandling for alkoholproblemer, har familie, job og bolig. Med andre ord: de er som danskere er flest, bortset fra de har problemer med at styre deres forbrug af alkohol.

Mange er i tvivl om hvornår de drikker for meget, hvornår der er tale om et overforbrug eller hvornår et alkoholproblem har udviklet sig til en afhængighed.

Alle forløb begynder derfor med en grundig udredning for at afklare, hvilke tiltag der er realistiske og vigtige for netop dig. Vi tilrettelægger din alkoholbehandling både efter dine egne ønsker og behov, og efter hvilken tilgang vi professionelt vurderer, er optimal for dig.

I AlcoAct tilrettelægger vi altid behandlingen ud fra dine behov både fagligt og i forhold til hvornår du kan, så behandlingen forstyrre din hverdag mindst muligt. Helt konkret betyder det at vi kan tilbyde tider mellem 8.00 til 21.00 i hverdage.

Vi arbejder med:

  • Reduceret forbrug (drikke med måde)
  • Afholdenhed for en periode
  • Afholdenhed som ny livsstil
  • Afrusning/abstinensbehandling
  • Pårørende/ voksne børn
  • Andre afhængigheder (ludomani, overspisning og sex)

Vi har specialiseret os inden for afhængighed.  Vi vil samarbejde med dig for at skabe den forandring, der passer til dig og din familie.

Drikker du for meget?

Der kan være gode grunde til, at du drikker mere end, hvad godt er.

Du behøver ikke at være afhængig for at have et problematisk forbrug af alkohol. Dit forbrug kan give en lang række problemer alligevel – i forhold til din familie, dit job, dit fysiske helbred og din psykiske balance. Din partner har måske kommenteret dit forbrug flere gange, du kan være mere træt og udmattet, og du føler dig ofte presset fra flere kanter.

Du er vant til at have styr på tingene, men alkohol er blevet som en sten i din sko. Du har stadig perioder, hvor alkohol ikke er et problem, men du oplever oftere og oftere, at du drikker mere, end du selv ønsker eller det du har lovet din partner/familie. Du kan sagtens have brug samtaler for at få vendt den negative spiral, du er kommet ind i.

Har du udviklet afhængighed af alkohol?

Afhængighed er først og fremmest en psykisk tilstand, hvor du – mod din fornuft – fortsætter med at drikke for meget, selvom det har uønskede konsekvenser for dit liv. Du kender måske også til trang, perioder med kontroltab og en tendens til at være fokuseret på, hvornår du kan drikke den næste genstand. Du kan med tiden udvikle fysisk afhængighed, hvor du får abstinenser, når du skruer ned / stoppe forbruget. Desuden vil du opleve, at du drikker mere end tidligere for at opnå den ønskede virkning.

Meget forsimplet sagt er det de antagelser af, hvad alkohol kan gøre for dig, der kan udvikle sig til et overforbrug og med tiden regulær afhængighed. ”Alkoholiker” eller ”alkoholmisbruger” vil nogen kalde det, men det er ikke betegnelser, som du vil blive mødt med her hos os. Vi er mere optaget af rusens funktion.

Som afhængig har du gradvist vænnet dig til at bruge alkohol i mange forskellige sammenhænge – f.eks. afslapning, hygge, måltider, fejring, fysisk træthed eller smerter og som regulering af følelser, der er ubehagelige. Det kan f.eks. være stress, uro, tristhed, vrede og ensomhed.

Man kan sige, at du har udliciteret disse funktioner til alkoholen. Den opleves som en “god ven”, der har fået en hjælpende funktion i dit liv. Du oplever måske, at det er alkoholen, der styrer dig og ikke omvendt.

Afhængighed kan imidlertid ødelægge din tilværelse, splitte din familie og forkorte dit liv.

Vi kan hjælpe dig.

Vi giver dig konkrete redskaber, så du får kontrollen tilbage og vi hjælper dig til udvikle nye strategier hvor du tager ansvar for dine grundliggende behov.

Men måske skammer du dig? Endda så meget, at det er svært at opsøge hjælp til dit problem. Mange udskyder beslutningen om at få hjælp, fordi det er så skamfuldt og grænseoverskridende.

Få dit liv tilbage gennem samtaler med professionelle behandlere med mange års erfaring.

Vi starter dér, hvor du er og tager udgangspunkt i dit ønske for forandring. Vi tilbyder dig vores viden og erfaring, så du kan træffe gode valg og komme fri af overforbruget eller af afhængighedens lænker.

Du vil desuden komme til at forstå din lyst til at drikke alkohol og de bagvedliggende behov. Du vil få redskaber til at håndterer et liv uden at “misbruge” alkohol. Du bliver rustet til at tage vare på dig selv og leve efter de værdier, der virkelig betyder noget for dig.

Eller er du pårørende til én, der drikker for meget?

Du har gennem længere tid været bekymret og træt af din partners måde at drikke på. Han/hun tænker nærmest mere på alkohol end på dine følelser og familien. Du føler dig måske alene i dit parforhold. I kan ikke snakke om det, for han/hun bliver enten vred eller lukker af. Du føler dig magtesløs. Du aner ikke, hvad du skal gøre og tvivler ofte på om det, du oplever er sandt?

Vi kan hjælpe dig og den, der har alkoholproblemet, med et møde enten her i diskrete rammer eller i eget hjem for at få klarlagt behovet og lagt en plan. Selvom din partner eller far/mor/bror/søster/dit voksne barn ikke er motiveret for behandling lige nu, kan vi hjælpe dig alligevel. Dine forandringer kan også skabe grobund for motivation. Det vigtigste er dog, at du får den hjælp, du har brug for.

Har du brug for abstinensbehandling?

Den fysiske afhængighed kan gøre det svært og ligefrem farligt at stoppe med at drikke uden medicinsk behandling. En kold tyrker frarådes, da det er skadeligt for kroppen. Abstinenser skal behandles.

En afrusning er en slags afgiftning, der kan varigere fra 5 til 10 dage. Vi anbefaler hellere et par dage ekstra for at få en blid overgang fra medicin til den virkelige verden. Mange vil føle sig ekstra sårbare i perioden umiddelbart efter endt afrusning.

Det er en stor belastning for den, der er fanget i alkoholafhængigheden, men også for de pårørende, som ofte er fortvivlet, bange og føler sig magtesløse. Du/I vil opleve en stor aflastning, når vi kommer og sætter en abstinensbehandling i gang. Vi overtager ansvaret for behandlingen af den person, der ikke kan stoppe forbruget uden hjælp.

Vi foretager abstinensbehandlingen i dit hjem. Vi kommer ud til dig efter aftale og starter behandlingen op. Det er vigtigt for os, at du/I får en omsorgsfuld og professionel hjælp.

John Tony Larsen

Psykoterapeut & Daglig Leder

Drikker du for meget?

Kontakt mig og få tid til en Uforpligtende og Gratis samtale allerede i dag!

Blank Form (#3)