Alkoholabstinenser og afrusning

Abstinenser er fællesbetegnelse for symptomer, der opstår, når man afholder sig fra et vanedannende stof, som kroppen er tilvænnet. Det gælder kemiske substanser som bl.a. alkohol, morfin og hash. Abstinenser forudsætter udviklingen af fysisk afhængighed – samtidig med, at abstinenser bidrager til vedligeholdelse af afhængighedsstilstanden, da de skaber trang og fysisk ubehag, der lindres ved indtag.

Ved fysisk afhængighed af alkohol får man det dårligt, når man nedsætter sit forbrug markant eller stopper helt. De fysiske symptomer er udtryk for, at kroppen er tilvænnet et vedvarende og højt indtag over længere tid. Alkoholabstinenser kan komme i forskellig grad fra milde symptomer til direkte livstruende.

Ring anonymt i dag

Har du eller en du kender alkoholabstinenser? kontakt vores rådgiver for at få lagt en plan for behandling af abstinenser. Du kan samtidig opstarte i selve misbrugsbehandlingen for at få redskaber til at håndtere lyst og trang som kan være massive i starten.

Ring: 60806121 vores professionelle rådgivere er klar til at hjælpe nu

De typiske fysiske alkoholabstinenser er:

 • Svedtendens
 • Rysten (især hænder, arme, ben, men også hele kroppen)
 • Hovedpine
 • Hjertebanken og øget puls (90-120 slag/min)
 • Kuldegysninger
 • Øget kropstemperatur (1-2 grader) – til tider feber
 • Uro i kroppen
 • Søvnproblemer
 • Anspændthed og muskelsmerter
 • Kvalme og opkast
 • Ufrivillig afføring

I svære tilfælde ses også:

 • Hallucinationer (fra milde syns- og hørehallucination, der kan tage afstand fra til vrangforestillinger, der ikke kan realitetskorrigeres)
 • Abstinenskramper (kraftige muskelkramper, kan forekomme i hele kroppen)
 • Bevidsthedstab

Mange personer har også beskrevet psykisk ubehag som en del af abstinenserne. Her ses nervøsitet, rastløshed, angst, depressive symptomer, irritation. Alene frygten for disse symptomer kan få mange til at fortsætte forbruget. De drikker abstinens-forebyggende.

Det er vigtigt at vide, at man godt kan opleve disse symptomer, mens man stadig har promille i blodet. Typisk udvikles de første symptomer inden for 6-24 timer efter sidste alkoholindtagelse, når forgiftningsfasen er aftaget. Abstinenser varer i de fleste tilfælde fra 1-3 døgn, men det kan godt tage længere tid afhængigt af forbrugets omfang.

Abstinenser er meget ubehagelige og er i sig selv en årsag til, at en person kan have svært ved at stoppe med at drikke og føler et behov for at indtage alkohol – alene for at undgå ubehaget, mere end opnå nydelse. Abstinenserne stopper, så snart kroppen igen får “sit stof”. Indlæringsmæssigt er det uheldigt, fordi lindringen som nævnt motiverer for fortsat forbrug.

Abstinenser er en alvorlig problemstilling. Kroppen er på overarbejde, og ubehandlet kan det resultere i meget alvorlige tilstande som abstinenskramper, bevidsthedstab og delirium tremens (abstinenspsykose). Dette er potentielt livstruende tilstande. Det frarådes, at man tager en kold tyrker på egen hånd. Din behandler og evt. din læge skal altid inddrages, hvis du har en mistanke om, at du oplever abstinenssymptomer.

Kindling-effekten er en neurologisk tilstand, der opstår som følge af gentagne abstinensepisoder. Når kroppen detoxer efter en drikkeperiode, kan hjernen efterfølgende blive meget sensitiv over for alkohol. For hver gang kroppen skal gennem en abstinensperiode, så bliver abstinenserne værre og værre som følge af denne såkaldte kindling-effekt. Derfor er det sværere og sværere at stoppe, og en yderst ond spiral er i gang.

Identifikation af abstinenssymptomer er vigtig, så de kan behandles i samråd med professionelle. Også de milde abstinenssymptomer som uro, angst, nedstemthed og søvnløshed skal tages i betragtning, når der skal vurderes, om der er behov for medicinsk behandling. Abstinensbehandling gør beslutningen om afholdenhed lettere og forhindrer abstinensrelaterede helbredsmæssige skader. Nedenfor beskrives afrusning i afsnittet om abstinensbehandling.

Abstinensbehandling

Afrusning eller abstinensbehanding er en nøje planlagt medicinsk proces med henblik på at lindre abstinenssymptomerne og reducere risikoen for at skadelige følger. Det er en lægefaglig opgave, hvor lægen vurderer, hvad du har behov for af medicin. Abstinenserne inddeles i milde, moderate, svære og komplicerede (sundhed.dk), hvorudfra lægen lægger en plan.

Milde: Lettere uro, angst, nedstemthed og søvnløshed

Moderate: Rysten, sveden, hovedpine, kvalme, øget puls, hyperventilation, øget blodtryk

Svære: Betydelig uro, forbigående hallucinationer, kraftige rystelser, kvalme og opkast.

Komplicerede: Delirium tremens, kramper i kroppen, meget højt blodtryk og puls.

Hvis du har moderate abstinenser, kan du typisk behandles ambulant, medmindre der er andre faktorer, der taler imod dette – f.eks. selvmordtanker. Så lægges der en plan, som du skal følge punktligt. Ved svære abstinenser skal afrusningen foretages under indlæggelse på medicinsk afdeling, så sundhedsfagligt personale kan følge tilstanden nøje og tilpasse medicinen.

Afrusning er således en ud-/nedtrapning, hvor kroppen gradvist og under kontrol kommer gennem abstinensfasen og ud på den anden side til ædru tilstand. Du bliver som regel meget træt og sover/hviler meget. De typiske præparater, der anvendes, er Risolid eller Klorpoxid. Behandlingen varer fra 1-10 dage alt efter tilstanden. Det er typisk, at forløbet strækker sig over 3-7 dage. Du kan ikke køre bil eller betjene bestemte maskiner, mens du tager denne receptpligtige medicin. Det er bedst, du er sygemeldt.

 

Her kan du se vores læge Chalotte fortælle om “Abstinenser og abstinensudvikling”

Lægen vil stille dig uddybende spørgsmål, inden du opstartes i behandlingen. Der er visse sygdomme, der forhindrer brugen af abstinensmedicin – f.eks., hvis du lider af søvnapnø.

Dine pårørende skal have viden om behandlingen og tiden efter. Man er nemlig meget sårbar og har udelukkende brug for støtte og omsorg. Man kan let overvældes af skyld og skam, selvkritik og selvhad, når man dukker ud af tågerne. Kritik og bebrejdelser må vente til senere, selvom det kan være svært som pårørende, der selv er hårdt ramt følelsesmæssigt. Forløbet skal tilrettelægges med din behandler, der med fordel kan inddrage dine nærmeste pårørende i en forberedende samtale. De pårørende kan også have behov for individuelle samtaler for at tackle deres egen svære situation.

Ved afrusning skal du som udgangspunkt være indstillet på en længerevarende afholdende periode. Ellers giver det ikke mening. Kontakt vores rådgiver, hvis du er i tvivl om eventuelle abstinenser og afrusning.

Alkoholabstinenser og medicinsk alkoholbehandling

Alkoholbehandling kan være en kombination af psykologisk behandling og medicinsk behandling. De nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling (2018) fremhæver, at medicin skal ses som supplement til den psykologiske alkoholbehandling. Farmakologisk alkoholbehandling bør ikke stå alene. Generelt vurderes som effekten lille ved ren medicinsk behandling, og der kan være en række bivirkninger.

Kontakt os allerede i dag og få den rette hjælp til at komme ud af dit alkoholmisbrug

Vi har over 20 års erfaring med alkohol-og misbrugsbehandling

Har du spørgsmål eller ønsker du at komme i behandling udfyld Kontakt formular og vi kontakter dig allerede i dag

Blank Form (#3)

Her finder du vores klinikker:

Aarhus

Rosenvangs Allé, 222 C2, 8270 Højbjerg

Aalborg 

Vesterbro 33 a. 9000 Aalborg

Online alkoholbehandling

Med et onlinebehandlingsforløb kan du uafhængigt af hvor du befinder i Danmark eller for dens sags skyld i verden indgå i et behandlingsforløb

Lad os ringe dig op så vi kan iværksætte en afgiftning og abstinensbehandling.

Søg professionel og diskret hjælp

Blank Form (#3)