Alkoholafvænning

Vi tilbyder alkoholbehandling efter arbejdstid i Aarhus, Aalborg og har stor succes med vores onlinealkoholbehandling som kan tilgås 24/7

Oplever du at alkohol er ved at tage magten fra dig, så lad os hjælpe dig!

Alkoholafvænningen er anonym og individuel. Det betyder, at du ikke skal sidde i gruppebehandling med andre. Der er kun fokus på dig og din situation. Du har samme misbrugskonsulent gennem hele dit forløb, og der er fuld diskretion.

I AlcoAct tilrettelægger vi altid alkoholbehandlingen ud fra dine behov, så behandlingen forstyrrer din hverdag mindst muligt. Behandlingen kan således foregå efter arbejds- eller studietid i en af vores klinikker.

Alcoact har over 20 års erfaring med alkoholafvænning og arbejder udelukkende med evidensbaseret behandlingsmetoder med høj succesrate.

Alkoholafvænning er et andet ord for alkoholbehandling

Alkoholafvænning – hvornår har man brug for det?

En del er i tvivl om de har udviklet et alkoholmisbrug der er behandlingskrævende. Det er ofte familien, venner eller arbejdsgiver der kommer med kommentarer til ens alkoholforbrug. Familien – de pårørende er dem der oplever drikkeriet mest belastende og der opstår ofte konflikter og diskussioner om alkoholproblemet.

Alkoholproblemet bagatelliseres af den med problemet og vil helst undgå at tale om alkoholafvænning. Skyld og skam kan paradoksalt nok være med til at afholde en der har brug for alkoholbehandling i at opstarte i et forløb.

Når man tager ansvar for sit alkoholproblem, vil man opleve selvtilliden, selvværdet og trivsel i familien øges. Alcoact kun tilbyder individuelle behandlingsforløb hvor du har samme behandler gennem hele forløbet.

Ring anonymt i dag

Alcoact tilbyder en gratis forsamtale hvor vi sammen kan afklare om du har brug for alkoholafvænning og behandling

Brug vores kontaktformular, ring 60806121 eller send os en sms og vi kontakter dig med det samme

Kendetegn ved et alkoholproblem

 • At man ofte drikker mere end man havde planlagt
 • At man drikker i hemmelighed
 • At alkoholforbruget skaber konflikter og problemer i familien
 • At man bagatelliserer sit alkoholforbrug over for sig selv og andre
 • At man ofte bliver mere beruset til fester og andre begivenheder end man havde planlagt og lovet
 • At man ofte fortryder hvad man har sagt eller gjort i beruset tilstand
 • At dit forbrug af alkohol påvirker din arbejdsindsats og energi
 • Skyld og skam
 • At man lyver og benægter i forhold til omfanget af sit alkoholforbrug/misbrug
 • At man svigter sig selv, familie og venner

Kan du eller den pårørende genkende flere af de overstående beskrivelser, er der sandsynligvis brug for professionel alkoholafvænning

Alkoholafvænning – alkoholbehandling

Alcoacts behandlingskoncept til alkoholafvænning er evidensbaseret og bygger på kognitiv adfærdsterapi.

Det er et 12 ugers individuelt forløb med 1-2 ugentlige sessioner.

Man har samme misbrugskonsulent gennem hele forløbet

Elementer i alkoholbehandlingen

 • Kortlægning og udredningssamtale
 • Målsætning
 • Identifikation af højrisikosituationer
 • Hvilken funktion har alkoholen
 • Konkrete redskaber til at håndtere lyst og trang
 • Strategier udviklet på baggrund af højrisikosituationer
 • Stop metoder
 • Efterbehandling

Du kan læse en mere udførlig beskrivelse af behandlingskonceptet på linket herunder

Alle vores klienter for adgang til de 11 moduler som ligger online og kan tilgås 24/7 – så du kan arbejde med dine strategier når det passer dig.

Vi samler op ved vores behandlingssessioner og vi hjælper med at kvalificere dine strategier

Pårørende til en med et alkoholproblem?

Som pårørende overskrides ens grænser gang på gang. Når du prøver at tale om dine behov, udløser det ofte dårlig stemning. Den misbrugende reagerer med irritabilitet og tager det som et angreb, som han/hun forsvarer sig mod. Over tid forrykkes dine grænser, fordi du prøver at undgå de ubehagelige konflikter og følelsen af afmagt. Det sker snigende og nærmest ubevidst, fordi misbruget ikke kom på en dag, men har udviklet sig over tid – måske gennem mange år.

Mange pårørende kommer ofte til at tvivle på deres egne oplevelser, fordi misbrugeren de fleste gange benægter at have drukket eller taget et rusmiddel. Pårørende får ofte skudt i skoen, at de overreagerer, er hysteriske eller har et psykisk problem. Den misbrugende har udviklet ”skyts”, når nogen antyder, at der er et problem. Typiske eksempler er.

 • Fokus over på noget andet end det, du har brug for at tale om
 • Retter et personligt angreb mod dig
 • Underkender dine oplevelser
 • Reagerer med vrede for at få dig skræmt væk
 • Fryser dig ude følelsesmæssigt

Stol på dine oplevelser – stol på dig selv, hold fast i din ret til at opleve det, du gør og lad være med at diskutere dine oplevelser. 

Over 50 % af alle henvendelser til alkoholbehandling er fra pårørende.

Vi anbefaler, at du som pårørende kontakter os for gratis rådgivning.

Blank Form (#3)

Her finder du vores klinikker:

Aarhus

Rosenvangs Allé, 222 C2, 8270 Højbjerg

Aalborg 

Vesterbro 33 a. 9000 Aalborg

Online alkoholbehandling

Med et onlinebehandlingsforløb kan du uafhængigt af hvor du befinder i Danmark eller for dens sags skyld i verden indgå i et behandlingsforløb

Lad os ringe dig op så vi kan iværksætte en afgiftning og abstinensbehandling.

Søg professionel og diskret hjælp

Blank Form (#3)