Antabus

Hvad er antabus?

Medicinsk alkoholbehandling

Alkoholbehandling og misbrugsbehandling kan være en kombination af psykologisk behandling og medicinsk behandling. De nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling (2018) fremhæver, at medicin skal ses som supplement til den psykologiske alkoholbehandling. Farmakologisk alkoholbehandling bør ikke stå alene. Generelt vurderes som effekten lille ved ren medicinsk behandling, og der kan være en række bivirkninger.

Antabus giver ofte en falsk tryghed for den pårørende og kan skabe konflikter i parforholdet.

Har du tidligere forsøgt at håndtere dit alkoholforbrug med antabus?

Drikker du ”lidt” for meget og for ofte og har forsøgt at håndtere dit alkoholproblem med antabus?

I Danmark har vi haft tradition for medicinsk alkoholbehandling i form af antabus. Måske skyldes det, at antabus er en dansk opfindelse. Denne type medicin ordineres af læger og har været brugt i stor stil tidligere. Der er dog ikke den store effekt, og der ses hyppige tilbagefald på længere sigt. De seneste årtier er der kommet nye medicinske præparater på markedet, der også er godkendt til alkoholbehandling. Det er de trangregulerende lægemidler. De virker dog langt fra på alle.

Herunder kan du læse mere om antabus

Antabus (disulfiram)

Antabus betyder “mod misbrug” (anta~imod, abusus~misbrug). Det er et medicinsk præparat, der giver meget ubehagelige reaktioner, hvis du indtager alkohol, når du tager medicinen. Denne virkning skal forhindre dig i at drikke.

Medicinen nedsætter nedbrydningsprocessen i leveren, så acetaldehyd ophobes i høj koncentration, hvis du drikker. Det er giftigt. Forgiftningssymptomerne opleves som blussen i hovedet, kvalme, hjertebanken og blodtryksstigning. Det er farligt at drikke på antabus. I yderste konsekvens kan man dø.

Antabus ordineres kun efter nøje overvejelser og som nødvendighed. Det er vigtigt, at du har afholdenhed som målsætning og ikke bruger det som en kortvarig pausestrategi. Det kan tage op til 14 dage, før medicinen er helt ud af kroppen. Effekten er usikker, og der kan være bivirkninger. Du må kun tage antabus, når du er helt sikker på, at du er promillefri. Det typiske er, at du tager medicinen to gange om ugen – f.eks. mandag og torsdag.

Se en video med Alcoacts læge Chalotte der fortælle om antabus

Mange har hørt om antabus og oplever det som nedværdigende at være kommet så “langt ud”, så det er nødvendigt med antabus. Andre ser det som en god kortvarig hjælp til at få stoppet et tilbagefald.

Antabus må aldrig stå alene og vi anbefaler at man kommer i alkoholbehandling for sin afhængighed.

Antabus og alkoholbehandling

Mange har hørt om antabus og oplever det som nedværdigende at være kommet så “langt ud”, så det er nødvendigt med antabus. Andre ser det som en god kortvarig hjælp til at få stoppet et tilbagefald eller forat holde en pause fra alkoholen.

Alcoact anbefaler at antabus IKKE står alene og at man kommer i alkoholbehandling for sin afhængighed.

Professionel Alkoholbehandling

Har du brugt antabus eller bruger du det stadig? Lad os hjælpe dig med at blive fri af antabus og din alkoholafhængighed.

Du vil få konkrete redskaber til at håndtere lyst og trang uden at drikke alkohol.

Vi arbejder også med de eventuelle bagvedliggende faktorer hvor du bruger alkohol til at håndtere fx stress

Elementer i alkoholbehandlingen

  • Udrednings og kortlægnings samtaler
  • 12 ugers primær behandling
  • Behandlingsplan
  • Identifikation af højrisikosituationer
  • Udvikling af strategier
  • Alarmklokker
  • Stop metoder
  • Parsamtale
  • Familiesamtale
  • 9 måneders efterbehandling

Alcoact har en nuanceret tilgang til afhængighed. Det betyder at vi ser på hvordan dit forhold til et rusmiddel er og i hvilken grad der er tale om afhængighed.

Har du spørgsmål eller ønsker du at komme i behandling udfyld Kontakt formular og vi kontakter dig allerede i dag

Blank Form (#3)

Her finder du vores klinikker:

Aarhus

Rosenvangs Allé, 222 C2, 8270 Højbjerg

Aalborg 

Vesterbro 33 a. 9000 Aalborg

Online alkoholbehandling

Med et onlinebehandlingsforløb kan du uafhængigt af hvor du befinder i Danmark eller for dens sags skyld i verden indgå i et behandlingsforløb

Lad os ringe dig op så vi kan iværksætte en afgiftning og abstinensbehandling.

Søg professionel og diskret hjælp

Blank Form (#3)