Minnesotabehandling – Professionel alkoholbehandling

“One size fits no one” – Individuel misbrugsbehandling

I Alcoact lægger vi stor vægt på din tryghed og den individuelle misbrugsbehandling.

Tryghed er et vigtigt element for at kunne være åben og arbejde med sin afhængighed og de bagvedliggende årsager.

Alcoact har en nuanceret tilgang til afhængighed og til forskel fra en minnesotabehandling kalder vi ikke folk alkoholikere. Det er stigmatiserende og siger ikke noget om ens forhold til et rusmiddel. Vi møder dig med åbenhed og ser på hvordan dit forhold til et rusmiddel er og i hvilken grad der er tale om afhængighed.

Er du ved at udvikle en afhængigsproblematik er det vigtigt med et individuelt forløb hvor vi efter kortlægningssamtalen udarbejder din personlige behandlingsplan.

Vi arbejder med en evidens baseret tilgang som tager individuelle hensyn uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Alcoact tilbyder professionel misbrugsbehandling til alle uanset, om der er tale om alkoholmisbrug, kokainmisbrug, hashmisbrug eller et andet rusmiddel.

Misbrugsbehandlingen er ambulant og individuel. Det betyder, at du ikke skal sidde i gruppebehandling med andre vildt fremmede mennesker. Der er kun fokus på dig og din situation. Du har samme misbrugskonsulent gennem hele dit forløb, og der er fuld diskretion.

Er du pårørende, så kontakt os for professionel rådgivning

I AlcoAct tilrettelægger vi altid misbrugsbehandlingen ud fra dine behov, så behandlingen forstyrrer din hverdag mindst muligt. Behandlingen kan således foregå efter arbejds- eller studietid i en af vores klinikker.

Helt konkret betyder det, at vi kan tilbyde tider mellem 8.00 til 22.00 på alle hverdage.

Vi tilbyder desuden også alkohol og misbrugsbehandling online, hvilket betyder, at vi taler sammen over video, så du kan passe din behandling uanset, hvor du befinder dig i verden: Læs mere om online behandling

Der er mulighed for akuttider aften og weekend alt efter behov.

Alcoact er en privat aktør. Det betyder, at der ikke er offentlig registrering af vores kunder, så du trygt kan deltage i vores misbrugsbehandling med fuld fortrolighed.

Vores misbrugskonsulenter i Alcoact har mere end 20 års erfaring med misbrugsbehandling

Alcoacts misbrugskonsulent ser på hvordan dit forhold til et rusmiddel er og i hvilken grad der er tale om afhængighed. Man kan være både fysisk og psykisk afhængig af nogle typer af rusmidler.

Hvis man har en fysisk afhængighed hvor man oplever abstinenser, kan en medicinsk nedtrapning være vigtig. Specielt ved alkohol, da det kan være farligt at stoppe når der er kraftige abstinenser

Ved Kokainmisbrug kan man opleve en form for abstinenser men de er primært af psykisk karakter. Som udgangspunkt bruges der ikke medicin til abstinenser i forhold Kokain og hashmisbrug. Det er den psykologisk behandling der virker både på den korte og lange bane.

Ring anonymt i dag

Ring: 60806121 vores professionelle rådgivere er klar til at hjælpe nu

Har jeg udviklet afhængighed?

Et misbrug kan udvikle sig til afhængighed, hvis du ikke får professionel hjælp i tide. Vi bruger WHO´s kriterier for afhængighed som et redskab, når vi undersøger, om du har udviklet afhængighed.

De 6 kriterier:

 • Trang: stærk lyst eller trang til at indtage sit stof
 • Kontroltab: Svækket evne til at styre indtagelsen og til at standse eller nedsætte brugen af rusmidlet
 • Abstinenssymptomer: Eller man indtager rusmidler for at ophæve eller undgå disse. Sveden, hjertebanken, uro (afhænger af hvilket rusmiddel der er tale om)
 • Toleranceudvikling: stigende forbrug over en længere periode. Der skal mere til for at få den ønskede virkning at rusmidlet.
 • Dominerende rolle: med hensyn til prioritering og tidsforbrug. At man forsømmer familiære, social og arbejdsmæssige forpligtelser pga. af rusmidlet
 • Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning. Fortsat indtag af rusmiddel trods viden om negative konsekvenser ved forbruget.

Hvis du kan svare ja til 3 ud af de 6 kriterier inden for 12 måneder, vil du med stor sandsynlighed have udviklet afhængighed.

Afhængighed har ofte store konsekvenser for dig og dine nærmeste. Det kan være svært at erkende, at der er et misbrug eller en afhængighed.

Den norske psykolog Frid Hansen definerer et rusmiddelproblem:

 • Når brugen af et rusmiddel virker forstyrrende ind på de opgaver og funktioner som skal varetages i familien.
 • Når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes og forstyrres af den andens misbrug.

Erkendelsen kan være en lang proces, og derfor er det ofte behov for en grundig afdækning af din situation.

Vi vil under alle omstændigheder anbefale, at du kontakter os for at komme til en gratis udredningssamtale. Vi vil give dig et kvalificeret bud på, om du har et behandlingskrævende misbrug, og hvilken behandling du vil profitere bedst af.

Hos Alcoact får du lederskabet tilbage og helt konkrete redskaber.

Din behandling giver dig kontrollen og livskvaliteten tilbage og gør dig i stand til at håndtere situationer hvor du før ville have brugt alkohol eller et andet rusmiddel. Du vil lære at håndtere stress, pres og konflikter uden brug af rusmidler. Du vil blive fri af din afhængighed.

Individuel misbrugsbehandling

Vi har udviklet et 12 uger primært behandlingsforløb med 9 måneders efterbehandling.

Vores individuelle misbrugsbehandling er bygget op om et 11 modulers behandlingsprogram, som du får adgang til ved behandlingsstart. De ugentlige samtaler sikrer, at behandlingen rammer præcist i forhold til din måde at bruge dit rusmiddel på. Du vil hurtigt få konkrete redskaber til at tackle dit misbrugsproblem både gennem samtalerne og gennem modulerne.

Dit fulde behandlingsforløb består af:

 • Kortlægnings- og udredningssamtale
 • 1-2 ugentlige individuelle samtaler i 12 uger
 • Adgang til vores onlinebehandlingsmoduler
 • Parsamtaler (hvis det ønskes)
 • Familiesamtaler (hvis det ønskes)
 • Pårørendesamtaler (hvis det ønskes)
 • Telefonkonsultationer
 • Videokonsultationer
 • Mulighed for akutsamtaler alle ugens dage

Efterbehandling er vigtig for at holde fast i dine nye vaner. Det aftales, om det bedst foregår med individuelle samtaler, par-/familiesamtaler eller i en efterbehandlingsgruppe. Efterbehandlingen varer typisk 9 måneder efter endt primær behandling.

Onlinebehandling er en mulighed for dem, der ikke har mulighed for at møde fysisk til samtaler pga job eller bopæl langt fra en af vores afdelinger. Her vil du få en kombination af vores online behandlingsprogram og samtaler over video eller telefon. Det er ligeledes et 12 ugers struktureret program, hvor du kommer gennem alle de nødvendige elementer i et evidensbaseret misbrugsbehandlingsforløb.

Vores behandlingstilgang

Vores behandlingstilgang tager udgangspunkt i evidensbaserede metoder, der er anbefalet af Sundhedsstyrelsen og de nationale retningslinjer for misbrugsbehandling.

Vi arbejder ud fra følgende teoretiske forståelsesrammer:

 • Motivational Interviewing
 • Kognitiv misbrugsbehandling
 • Familieorienteret alkoholbehandling
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Vi finder det bedste match mellem dig og den tilgang, der passer til din situation. Vi arbejder både med afholdenhed og kontrolleret forbrug(ved alkohol). Du bliver ikke påduttet noget. Du får redskaber til at løse dit problem og træffe gode valg omkring dit forhold til alkohol.

Vi arbejder familieorienteret. Din partner, børn og øvrig familie påvirkes af de valg, du træffer omkring alkohol. Inddragelse dine nærmeste i dit behandlingsforløb er den bedste gave, du kan give dig selv og din familie. Vi vil altid lægge op til parsamtale. Også hvis du har voksne børn. Det giver de bedste behandlingsresultater.

Har du spørgsmål eller ønsker du at komme i behandling udfyld Kontakt formular og vi kontakter dig allerede i dag

Blank Form (#3)

Her finder du vores klinikker:

Aarhus

Rosensvangs alle 222, C2. 8270 Højbjerg 

Aalborg 

Vesterbro 33 a. 9000 Aalborg

Online alkoholbehandling

Med et onlinebehandlingsforløb kan du uafhængigt af hvor du befinder i Danmark eller for dens sags skyld i verden indgå i et behandlingsforløb

Individuel Misbrugsbehandling 

I individuel misbrugsbehandling skræddersyr vi din behandling og tilbyder tider både i weekenden og hverdage mellem 8-22

Kontakt os for individuel og anonym misbrugsbehandling

Blank Form (#3)