Misbrugsbehandling

Misbrugsbehandlingen er 100% individuel. Det betyder, at du ikke skal sidde i gruppebehandling med andre. Der er kun fokus på dig og din situation. Du har samme misbrugskonsulent gennem hele dit forløb, og der er fuld diskretion.

I AlcoAct tilrettelægger vi altid misbrugsbehandlingen ud fra dine behov, så behandlingen forstyrrer din hverdag mindst muligt. Behandlingen kan således foregå efter arbejds- eller studietid i en af vores klinikker.

Helt konkret betyder det, at vi kan tilbyde tider mellem 8.00 til 22.00 på alle hverdage.

Vi tilbyder desuden også misbrugsbehandling online, hvilket betyder, at vi taler sammen over video, så du kan passe din behandling uanset, hvor du befinder dig i verden: online behandling

Der er mulighed for akuttider aften og weekend alt efter behov.

Ring anonymt i dag

Er misbruget ved at tage overhånd? Ring og få den først hjælp allerede i dag

Ring: 60806121 vores professionelle rådgivere er klar til at hjælpe nu

Alcoact er en privat aktør. Det betyder, at der ikke er offentlig registrering af vores kunder, så du trygt kan deltage i vores misbrugsbehandling med fuld fortrolighed.

Vores misbrugskonsulenter i Alcoact har mere end 20 års erfaring med misbrugsbehandling

Har jeg et behandlingskrævende misbrug?

Hvornår er et forbrug et misbrug? Det er et spørgsmål, som måske har optaget dig eller dine pårørende gennem længere tid. Det er i virkeligheden ret enkelt.

Dit forbrug er problematisk, når alkohol, kokain, hash eller andre rusmidler skaber problemer for dig selv eller for dine pårørende. Der er flere tegn på et misbrug:

 • Du indtager mere end du har tænkt dig som udgangspunkt
 • Du forsøger at skjule dit forbrug over for dine nærmeste
 • Du oplever konflikter og skænderier med din partner, når snakken omhandler dit forbrug
 • Du er på udkig efter en situation, hvor du igen kan indtaget dit foretrukne rusmiddel
 • Der er konsekvenser af dit forbrug – uden du regulerer dit forbrug
 • Du bliver irritabel, når nogen kommenterer dit forbrug. Du bagatelliserer det.
 • Du er blevet mere kortluntet generelt og føler dig stresset

Måske genkender du nogle af ovenstående tegn? Det kan også være, at du oplever nogle helt andre tegn på, at dit forbrug har udviklet sig til et misbrug. Din partner vil ofte se nogle tegn, før du selv ser dem, hvilket er helt naturligt og en del af kernen i problematikken.

Din misbrugskonsulent er uddannet til at vurdere, om du har et misbrug, der er behandlingskrævende.

Har jeg udviklet afhængighed?

Et misbrug kan udvikle sig til afhængighed, hvis du ikke får professionel hjælp i tide. Vi bruger WHO´s kriterier for afhængighed som et redskab, når vi undersøger, om du har udviklet afhængighed.

De 6 kriterier:

 • Trang:

stærk lyst eller trang til at indtage sit stof

 • Kontroltab:

Svækket evne til at styre indtagelsen og til at standse eller nedsætte brugen af rusmidlet

 • Abstinenssymptomer

Eller man indtager rusmidler for at ophæve eller undgå disse.

Sveden, hjertebanken, uro (afhænger af hvilket rusmiddel der er tale om)

 • Toleranceudvikling:

stigende forbrug over en længere periode. Der skal mere til for at få den ønskede virkning at rusmidlet.

 • Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug. At man forsømmer familiære, social og arbejdsmæssige forpligtelser pga. af rusmidlet
 • Vedblivende brug trods erkendt skadevirkning. Dvs. fortsat indtag trods viden om negative konsekvenser ved forbruget.

Hvis du kan svare ja til 3 ud af de 6 kriterier inden for 12 måneder, vil du med stor sandsynlighed have udviklet afhængighed.

Afhængighed har ofte store konsekvenser for dig og dine nærmeste. Det kan være svært at erkende, at der er et misbrug eller en afhængighed.

Den norske psykolog Frid Hansen definerer et rusmiddelproblem:

 • Når brugen af et rusmiddel virker forstyrrende ind på de opgaver og funktioner som skal varetages i familien.
 • Når de følelsesmæssige bånd mellem mennesker belastes og forstyrres af den andens misbrug.

Erkendelsen kan være en lang proces, og derfor er det ofte behov for en grundig afdækning af din situation. 

Vi vil under alle omstændigheder anbefale, at du kontakter os for at komme til en gratis udredningssamtale. Vi vil give dig et kvalificeret bud på, om du har et behandlingskrævende misbrug, og hvilken behandling du vil profitere bedst af.

Ambulant og individuel misbrugsbehandling

Vi har udviklet et 12 uger primært behandlingsforløb med 9 måneders efterbehandling.

Vores individuelle misbrugsbehandling er bygget op om et 11 modulers behandlingsprogram, som du får adgang til ved behandlingsstart. De ugentlige samtaler sikrer, at behandlingen rammer præcist i forhold til din måde at bruge dit rusmiddel på. Du vil hurtigt få konkrete redskaber til at tackle dit misbrugsproblem både gennem samtalerne og gennem modulerne.

Dit fulde behandlingsforløb består af:

 • Kortlægnings- og udredningssamtale
 • 1-2 ugentlige individuelle samtaler i 12 uger
 • Adgang til vores onlinebehandlingsmoduler
 • Parsamtaler (hvis det ønskes)
 • Familiesamtaler (hvis det ønskes)
 • Pårørendesamtaler (hvis det ønskes)
 • Telefonkonsultationer
 • Videokonsultationer
 • Mulighed for akutsamtaler alle ugens dage

Efterbehandling er vigtig for at holde fast i dine nye vaner. Det aftales, om det bedst foregår med individuelle samtaler, par-/familiesamtaler eller i en efterbehandlingsgruppe. Efterbehandlingen varer typisk 9 måneder efter endt primær behandling.

Onlinebehandling er en mulighed for dem, der ikke har mulighed for at møde fysisk til samtaler pga job eller bopæl langt fra en af vores afdelinger. Her vil du få en kombination af vores online behandlingsprogram og samtaler over video eller telefon. Det er ligeledes et 12 ugers struktureret program, hvor du kommer gennem alle de nødvendige elementer i et evidensbaseret misbrugsbehandlingsforløb.

Vores behandlingstilgang

Vores behandlingstilgang tager udgangspunkt i evidensbaserede metoder, der er anbefalet af Sundhedsstyrelsen og de nationale retningslinjer for misbrugsbehandling.

Vi arbejder ud fra følgende teoretiske forståelsesrammer:

 • Motivational Interviewing
 • Kognitiv misbrugsbehandling
 • Familieorienteret alkoholbehandling
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Vi finder det bedste match mellem dig og den tilgang, der passer til din situation. Vi arbejder både med afholdenhed og kontrolleret forbrug(ved alkohol). Du bliver ikke påduttet noget. Du får redskaber til at løse dit problem og træffe gode valg omkring dit forhold til alkohol.

Vi arbejder familieorienteret. Din partner, børn og øvrig familie påvirkes af de valg, du træffer omkring alkohol. Inddragelse dine nærmeste i dit behandlingsforløb er den bedste gave, du kan give dig selv og din familie. Vi vil altid lægge op til parsamtale. Også hvis du har voksne børn. Det giver de bedste behandlingsresultater.

Som pårørende er du også velkommen til at ringe og få en gratis uforpligtende samtale omkring din situation.

Pårørende til en misbruger?

Som pårørende overskrides ens grænser gang på gang. Når du prøver at tale om dine behov, udløser det ofte dårlig stemning. Den misbrugende reagerer med irritabilitet og tager det som et angreb, som han/hun forsvarer sig mod. Over tid forrykkes dine grænser, fordi du prøver at undgå de ubehagelige konflikter og følelsen af afmagt. Det sker snigende og nærmest ubevidst, fordi misbruget ikke kom på en dag, men har udviklet sig over tid – måske gennem mange år.

Mange pårørende kommer ofte til at tvivle på deres egne oplevelser, fordi misbrugeren de fleste gange benægter at have drukket eller taget et rusmiddel. Pårørende får ofte skudt i skoen, at de overreagerer, er hysteriske eller har et psykisk problem. Den misbrugende har udviklet ”skyts”, når nogen antyder, at der er et problem. Typiske eksempler er.

 • Fokus over på noget andet end det, du har brug for at tale om
 • Retter et personligt angreb mod dig
 • Underkender dine oplevelser
 • Reagerer med vrede for at få dig skræmt væk
 • Fryser dig ude følelsesmæssigt

Stol på dine oplevelser – stol på dig selv, hold fast i din ret til at opleve det, du gør og lad være med at diskutere dine oplevelser. 

Over 50 % af alle henvendelser til misbrugsbehandling er fra pårørende. Vi anbefaler, at du som pårørende kontakter os for gratis rådgivning.

Har du spørgsmål eller ønsker du at komme i behandling udfyld Kontakt formular og vi kontakter dig allerede i dag

Blank Form (#3)

Her finder du vores klinikker:

Aarhus

Rosenvangs Allé, 222 C2, 8270 Højbjerg

Aalborg 

Vesterbro 33 a. 9000 Aalborg

Online alkoholbehandling

Med et onlinebehandlingsforløb kan du uafhængigt af hvor du befinder i Danmark eller for dens sags skyld i verden indgå i et behandlingsforløb

Alcoact tilbyder professionel misbrugsbehandling til alle uanset, om der er tale om alkoholmisbrug, kokainmisbrug, hashmisbrug eller et andet rusmiddel.

Blank Form (#3)