Online rusmiddelbehandling

Onlinebehandling er en ny behandlingsform, der passer til det moderne menneskes travle hverdag. Du kan tjekke ind 24/7 og arbejde med dit problem på din egen pc, tablet og smartphone, hvorfra du har adgang til vores platform. Din behandling kan pågå, hvad enten du er hjemme, på ferie eller på forretningsrejse. 

Behandlingen er derfor fleksibel og tidsbesparende.

Du får adgang til et 11 modulers evidensbaseret behandlings program med tekst, illustrationer, videoklip og relevante opgaver. Du møder dygtige fagfolk og videoer med mennesker, der selv har haft problemet tæt inde på livet. 

Der vil være fokus på din individuelle situation, da behandlingen er bygget op omkring moduler med eksempler og øvelser, der sikrer, at du får de rette redskaber til at opnå dit mål. 

Med den individuelle tilgang kan du arbejde fokuseret med at opnå den forandring, du ønsker – hvad enten dit mål er at drikke med måde eller stoppe helt. Din behandler vil give dig kvalificeret feedback og sikrer, at du forholder dig realistisk til dit forhold til alkohol eller andre rusmidler.

Brug for hjælp?

Har du et misbrug eller er du pårørende til en der har?

Kontakt os og få tid til en uforpligtende gratis samtale allerede i dag! Vi er her for at hjælpe dig!

Blank Form (#3)

Evidensbaseret

Høj faglighed er en kerneværdi for os. Der er tale om et evidensbaseret behandlings program med kognitiv adfærdsterapi og andre relevante terapeutiske metoder.

Der opfordres til, at din partner inddrages i form af parsamtaler, da det kan øge dit udbytte af behandlingen. Behandlingen er en kombination af din egen fordybelse i konkrete opgaver og videokonsultationer af høj faglig kvalitet med erfarne og veluddannede fagfolk. Der er delt ansvar for behandlingseffekten. Vi garanterer for vores del af indsatsen.

Alkohol og stress

Rusmiddelproblematikker optræder sjældent alene. Vi kortlægger også mulige forstærkende problematikker som stress, angst, depression, parforholdsproblemer eller andre afhængigheder. Der kan også være eksistentielle udfordringer som meningsløshed og ensomhed. Vi vil ikke lægge skjul på, at du skal være åben for justeringer i dit liv. 

Diskretion og Tavshedspligt 

Behandlingen er anonymt og diskret. Du behøves ikke møde op fysisk. Den foregår på en beskyttet platform online, som kun du og din behandler har adgang til. 

Kontakt os meget gerne hvis du har spørgsmål på telefon, mail eller via vores kontaktformular 

Vi er klar til at hjælpe dig – her og nu!

Læs en kort beskrivelse af de 11 moduler her

Her får du et overblik over modulerne, som du skal arbejde med i de kommende 11 uger af dit liv. Det er en kort introduktion. For hvert modul vil der være en opfølgende videokonsultation. Hvert punkt dækker over et emne, som du skal arbejde med selv og gennemgå i samtalerne med din behandler.

Intro

Du får kendskab til baggrund, opbygning og indhold i dit behandlingsforløb. Der er også lagt vægt på forventningsafstemning om din og vores indsats, så du kommer godt fra start og får det fulde udbytte af dit behandlingsforløb. Du kan hilse på de forskellige personer, du møder i videoerne, og du får til sidst din første øvelse.

Livshistorie med alkohol

Indledningsvist kortlægges din historik med alkohol. Der vil være tale om afdækning af din livshistorie med fokus på hvilken funktion alkohol har og om der er tale om selvmedicinering. Vi undersøger om der er sammenhæng til aktuelle relationer samt dit job, som kan have stor betydning for den rolle, som alkohol har fået i dit liv. Her identificeres de første personlige arbejdspunkter for det videre forløb.

Motivation

Du skal ville det. Selv. Motivation i en vis grad er helt afgørende for dit forløb, så den tages der fat på i dette modul. Hvad er vigtigt for dig? Hvor vil du gerne hen? Og hvad vil du væk fra? Vi undersøger fordele og ulemper ved dit forandringsønske, så du kan blive afklaret og parat til at realisere et nyt forhold til alkohol og måske også til dig selv og andre mennesker. Motivationen kan svinge pga. ambivalens, så den har vi øje på gennem hele forløbet.

Målsætning

Du skal tage stilling til et konkret mål for din behandling. Uden det ved vi jo ikke, hvornår og om du er i mål. Der arbejdes med mål og delmål. Målet skal gerne være meningsfyldt gennem hele forløbet og videre frem, derfor er der også fokus på formålet med målet. Her får du fat i dine værdier som menneske. Det er stærke drivkræfter, der kan sikre en varig forandring og ikke blot en kortvarig pause med kontrol. Målsætningen er en samarbejdskontrakt med dig selv først og fremmest, men også med din behandler.

Højrisikosituationer

 

Når du begynder at ændre dit forhold til alkohol, vil du opleve, at der er nogle situationer, der især trigger din lyst til at drikke. Måske kender du mange af dem på forhånd? Her er du mest sårbar for slip og tilbagefald. Dine højrisikosituationer skal identificeres, så du bevidst kan forberede dig og stå rustet til at tackle dem på nye måder. Det, der er højrisiko i starten, er ikke nødvendigvis det samme, som 6 mdr. efter opnået kontrol. Du vil lære af egne erfaringer og vores viden. 

Mestring

 

Det hele handler jo om håndtering af drikkelyst/-trang. Du bliver fri til at gøre noget andet end at reagere spontant på din impuls til at drikke alkohol. Hvad er trang egentlig? Hvordan kan jeg tackle den, når den kommer? Hvordan kan jeg forstå lysten og de bagvedliggende behov? Du lærer om alt fra drikkelyst, drikketrang og mestringsstrategier for at undgå tilbagefald.

Tankemønstre

 

Tanker har stor betydning for den adfærd, der følger efter. De kan vække stærke følelser, der ofte aktiverer vores handleimpulser. Der er nogle helt specifikke typer af tanker, som du skal lære at kende og kunne spotte i dit sind, når de dukker op. Alkoholrelaterede tanker som “tilladende tanker”, positive forventninger til rusen og undervurdering af egen evne til at tackle en situation afdækkes og udfordres. Du får en ny og bevidstgjort “self-talk” omkring alkohol. Mestringstanker styrkes. Et nyt syn på dig selv og på alkohol er målet. 

Alkohol og kroppen

Der er både virkninger og skadevirkninger ved indtagelse af dette rusmiddel. Du lærer om begge dele. Vi gennemgår også toleransudvikling, abstinenser, afrusning og medicinsk alkoholbehandling. Du opnår en del faktuel viden i dette modul. Alkohol er stort set som et giftstof for kroppen. Det ser vi nærmere på. Vi håber, at alvoren kommer til at stå tydeligt, og det kan styrke din motivation og give endnu et lod i vægtskålen, når du vælger alkohol til eller fra i dit liv.

Tilbagefaldsforebyggelse

 

Når du har lært at tackle akut opstået drikkelyst, så handler det om det lange seje træk – at fastholde din beslutning og forebygge tilbagefald over tid. Det kan nemlig være relativt let at reducere/stoppe med at drikke, men svært at lade være med at begynde igen. Her tager vi udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang, så du kan justere vigtige områder i dit liv, der ellers kunne udgøre en risiko for at falde tilbage i dit gamle uhensigtsmæssige mønster. Det kan være områder som parforhold, familie, venner, fritid, job, bolig, økonomi, selvværd, traumer, m.m. Her afgøres det også, om der er behov for yderligere behandling med et andet fokus end alkohol.

Afslutningsmodulet

 

Til sidst i dit forløb runder vi af med at kigge på dit syn på alkohol, eller snarere dit forhold til alkohol. Er der sket noget? Hvad er det nye for dig? Hvilke faldgruber er der? Du udarbejder alarmklokker, så du kan reagere i tide og gøre det, der skal til. Forholdet til partner, børn, øvrig familie og venner kommer under lup i forhold til bearbejdning af skadevirkninger som følge af problemet. Afslutningsvist vendes blikket fremad mod håb og drømme for fremtiden.

Modulerne fungerer som et anker i dit forløb, så fokus ikke driver andet steds hen. Det kan nemlig let ske. Samarbejdet fastholdes på løsningen af dit alkoholproblem, så den tid du investerer, hjælper dig til at opnå den ønskede forandring. Du opdager måske undervejs, at alkoholens funktion i dit liv handler om andre problemstillinger. Du kan således godt arbejde med andre problemer som stress, angst, depression, skilsmisse, fysisk sygdom eller lignende i et vist omfang – uden vi mister fokus. Det er en individuel vægtning. Når du er færdig med forløbet, kan du stadig have udfordringer i dit liv, men målet er, at du ikke vil have et alkoholproblem længere.

Fordele ved onlinebehandling

  • Tidsbesparende – igen transport 
  • Du er i dine egne trygge omgivelser
  • Videokonsultationer uanset hvor du befinder dig i verden og når det passer ind i dit liv
  • Kontinuerlighed
  • Tilgang til behandlingsprogrammet 24/7
  • Evidensbaseret metoder
  • Covid-19 sikkert

  Praktisk info

  • 100 % GPDR-sikkert
  • 100% anonymt uden fysisk opmøde
  • Du får tilsendt et videolink på mail som du kan tilgå på pc, smartfon og tablet 
  • 11 moduler (evidensbaseret)  
  • Ugentlige Videokonsultationer
  • Telefonkonsultationer efter behov/aftale
  • Tilsendt login til programmet
  • Opstartsdato, når det passer dig
  • Primær behandling 3 måneder
  • Efterbehandling i op til 12 måneder

   Har du spørgsmål eller ønsker du at komme i behandling udfyld Kontakt formular og vi kontakter dig allerede i dag

   Blank Form (#3)