Supervision

Supervision handler om, at man får mulighed for at reflektere over egen praksis – set lidt udefra. Lidt på afstand. I dagligdagens drift og i den nære relation til en klient kan man nogle gange være viklet ind i reaktionsmønstre, hvor man har svært ved at få perspektiv på egne tanker og impulser. Det kan også dreje sig om etiske dilemmaer, der fastlåser dig i dit arbejde.

Supervisionen foregår som:

  • Individuel supervision
  • Gruppesupervision
  • Holdundervisning med cases

Supervision kan have fokus på forskellige områder af ens arbejdsliv. Det kan være på et klientforløb, organisatoriske udfordringer eller dynamikken i personalegruppen. Til tider vil dit privatliv og egne erfaringer måske blande sig ind i et klientforløb på en måde, hvor du har svært ved at bevare din professionalisme. Alt sammen er det temaer, der er oplagte til supervision. Vi kalder det:

  • Sagssupervision
  • Organisationssupervision
  • Personfaglig supervision

Gennem supervision kan man få nye perspektiver på det tema, man tager op. Det kan betyde faglig opkvalificering, fagpersonlig udvikling og forebyggelse af belastning og mistrivsel. Der kan indgå elementer af undervisning, hvis det ønskes.

Nogle gange har den betalende part (evt. arbejdsgiver) et specifikt ønske til supervisionen indhold. Hvis der er tale om personlige udfordringer, der påvirker dit professionelle arbejde, anbefaler vi individuel supervision. Der afstemmes forventninger, før supervisionen starter op.

Supervisorrollen ser vi som varierende.

Vi kan arbejde procesfaciliterende, hvor der skabes et trygt rum til selvrefleksion og faglig udvikling. Vi kan også arbejde rådgivende og konkret handleanvisende ud fra en ”ekspert-agtig” position. Her kan indgå mindre undervisningselementer. Hvis det er gruppesupervision, vil vi oftest inddrage gruppen på forskellig vis.

”Afgiftning” af behandler er en form for supervision, hvor vi analyserer  parallelprocesser som  henviser til det fænomen, at relationer og interaktioner i den ene setting, genskabes i den anden, hvilket kan betyde  at behandleren eksempelvis har pårørende reaktioner. Endvidere kan behandleren ”adopterer” klientens følelser og perspektiver.

Endvidere kan det være et vigtigt element, at behandleren får læsset af og bliver lyttet til på en omsorgsfuld måde.

I arbejdet med misbrug og afhængighed er vigtigt at få udskilt ”giftige” processer, der let kan opstå i det tætte samarbejde med et menneske med afhængighedsproblematik og eventuelle psykiske lidelser. Denne form for supervision kan indeholde elementer af ”debriefing”, hvis en eller flere behandlere har været ude for en voldsom hændelse (vold, trusler, dødsfald, konfliktfyldt miljø mm).

Har du spørgsmål eller ønsker du at komme i behandling udfyld Kontakt formular og vi kontakter dig allerede i dag

Blank Form (#3)

Her finder du vores klinikker:

Aarhus

Rosenvangs Allé, 222 C2, 8270 Højbjerg

Aalborg 

Vesterbro 33 a. 9000 Aalborg

Online alkoholbehandling

Med et onlinebehandlingsforløb kan du uafhængigt af hvor du befinder i Danmark eller for dens sags skyld i verden indgå i et behandlingsforløb

Har din virksomhed har brug for vores assistance, så kontakt os for en uforpligtende samtale om jeres muligheder.

Blank Form (#3)